INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 05.04.2020.

Poniedziałek 06.04.
7.00 +Józefa (f) Ślusarczyk od sąsiadów bliższych i dalszych.

18.00 +Bronisław, Krystyna i Kazimierz Klimas.

Wtorek 07.04.
7.00 +Jan Dudek, Jan syn, Marcin i Dawid wnukowie.

18.00 +Jan i Maria Ramut.

Środa 08.04.
7.00 +Jerzy Szlosar z rodzicami, Anna i Jan Pletnia.

18.00 +Maria i Leon Klimas.

Czwartek 09.04.
19.00 W intencji kapłanów posługujących w naszej parafii
i pochodzących z naszej parafii o Boże błog. i opiekę NMP oraz potrzebne łaski od Margaretek.

Sobota 11.04.
19.00 +Leon i Maria Klimas.

Niedziela 12.04.

8.00 +Zofia i Józef Pletnia.

11.00 Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie oraz opiekę  NMP dla Mateusza Liskiewicza z okazji 18-tej rocznicy urodzin.

15.00 Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie oraz opiekę  NMP dla Józefy i Marka z okazji 45-tej rocznicy ślubu.

Poniedziałek 13.04.

8.00 +Andrzej Ostrogórski.

11.00 +Mieczysław Trela, Stanisława (f) i Władysław Marcinowski.

15.00 Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie oraz opiekę  NMP dla Weroniki Lupa z okazji 18-tej rocznicy urodzin.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 05.04.2020.

 1. W obrzędach Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku oraz Wielkiej Soboty uczestniczy wyłącznie służba ołtarza. Osoby, które zamówiły mszę świętą proszę o kontakt telefoniczny.
 2. Liturgię Wielkiego Czwartku rozpoczynamy o godz. 19.00. Po mszy świętej przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy i adoracja do godz. 21.00.
 3. W piątek obowiązuje post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Liturgię Wielkiego Piątku rozpoczynamy o godz. 19.00. Po zakończeniu Liturgii Męki Pańskiej przeniesienie Najświętszego Sakramentu do grobu Pańskiego i adoracja do godz. 21.00.
 4. W sobotę modlitwa błogosławienia pokarmów o godz. 10.00 (transmitowana przez internet) po niej przejazd kapłana samochodem ulicami parafii wraz z błogosławieństwem. Wszyscy chętni niech ustawią się z koszyczkami przed swoimi domami.
  Trasa przejazdu:
  Rzozów: wyjazd o godz. 10.15 od kościoła w dół do Kotoca, w stronę Skawiny, do kuźni oraz drogi przyległe, środek wsi w stronę na Radziszów, Pasternik i Ulice.
  Wyjazd o godz. 12.00 w stronę Gołuchowic.
 5. Liturgia Wielkiej Soboty rozpoczyna się o godz. 19.00 w kościele. Po niej wystawienie Najświętszego Sakramentu, odśpiewanie pieśni wielkanocnej i błogosławieństwo.
 6. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego i w Poniedziałek Wielkanocny msze święte godz. 8.00, 11.00 i 15.00.
 7. Triduum Paschalne oraz msze święte w niedzielę i poniedziałek
  o godz. 11.00 będą transmitowane przez internet. Szczegółowe informacje na temat transmisji internetowych będą podane później.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 01.04.2020.

Podsumowanie listu Abp Marka Jędraszewskiego z 30 marca 2020 ze wskazaniami duszpasterskimi:

 1. Na szóstą niedzielę Wielkiego Postu (05.04.2020) udzielona już jest dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Przypominam, że skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem.
 2. Zgodnie z przepisami państwowymi od dnia 25 marca br. w poszczególnych Mszach świętych oraz we wszelkich innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, nie licząc kapłana i posługujących. Oznacza to, że w Eucharystii mogą uczestniczyć tylko przedstawiciele tych rodzin, które zamówiły intencję mszalną. Wszyscy inni powinni pozostać w domach i nie przychodzić w tym czasie do kościoła
 3. Gorąco proszę wszystkich o modlitwę indywidualną i rodzinną. Włączajmy się codziennie wieczorem o godz. 20.30 w ogólnonarodową modlitwę różańcową transmitowaną przez Internet z wielu kościołów i kaplic.
 4. W najbliższym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Niektórzy przeżywają dziewięć pierwszych piątków i pięć pierwszych sobót. Należy pamiętać, że sytuacje nadzwyczajne, a taką mamy teraz, nie powodują przerwy w ciągłości tej modlitwy. Po ustaniu pandemii można ją będzie dalej kontynuować.
 5. Całość listu ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego na stronie: https://diecezja.pl/aktualnosci/list-ze-wskazaniami-duszpasterskimi-metropolity-krakowskiego-na-ostatni-etap-wielkiego-postu/

Jak wzbudzić w sobie akt żalu doskonałego?

1. Wykonanie znaku krzyża wraz z wymówieniem formuły:
„W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”.

2. Odczytanie wybranego fragmentu z Pisma Świętego – jeśli możliwe – w postawie stojącej.

Z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 18, 9-14)

Jezus powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika! Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».

(Inne propozycje tekstów: Mk 12, 28-34; Łk 15, 11-32)

3. Następnie można odmówić:

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę w coś objawił Boże,
Twe słowo mylić nie może.

Ufam, Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmocny i miłosierny;
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję.
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.

A jako samego siebie,
Wszystkich miłuję dla Ciebie.

Ach, żałuję za me złości
Jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu,
Do poprawy dążącemu

4. Następuje rachunek sumienia – w ciszy
(Można przyjąć postawę siedzącą lub klęczącą)

5. WZBUDZENIE ŻALU DOSKONAŁEGO – jeśli możliwe – w postawie stojącej lub klęczącej.

6. Chwila ciszy

7. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze dziewicę wszystkich Aniołów i Świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

8. Prośby

– Proszę Cię, Panie, abyś dał mi łaskę prawdziwej pokuty.
– Proszę Cię, Panie, abyś udzielił mi przebaczenia i darował karę za grzechy.
– Proszę Cię, Panie, aby Twoje dzieci, które przez grzech oddaliły się od świętego Kościoła, po otrzymaniu przebaczenia znowu do niego wróciły.

9. Odmówienie modlitwy Pańskiej: Ojcze nasz…

10. Na zakończenie można odmówić fragment z Psalmu:

Psalm 51, 3-9

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,
w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Uznaję bowiem nieprawość moją,
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest, przed Tobą.

Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku
i prawy w swoim sądzie.
Oto urodziłem się obciążony winą
i jako grzesznika poczęła mnie matka.

A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
naucz mnie tajemnic mądrości.
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję (…).

(Podczas wymawiania poniższych słów od „Chwała Ojcu…” można wykonać znak krzyża albo głęboki skłon w stronę krzyża).

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen