OGŁOSZENIA PARAFIALNE 12.04.2020.

 

 1. W dalszym ciągu trwa ograniczenie do pięciu osób, które mogą przebywać na mszy świętej.
 2. Ze względu na obecne przepisy cmentarz parafialny jest zamknięty.
 3. W piątek z racji uroczystego charakteru oktawy Zmartwychwstania nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 4. Na czas trwania ograniczeń będziemy chcieli w niedziele i święta transmitować przez internet mszę świętą o godz. 11.00.
 5. Bóg zapłać tym osobom, dzięki którym możemy oglądać transmisje nabożeństw: p. Robertowi Lizak, p. Piotrowi Lizak oraz p. Filipowi Do Huu. Bóg zapłać za pomoc i zaangażowanie p. Szymonowi Sikorskiemu. Bóg zapłać p. Andrzejowi Madej za przekazywanie informacji w naszej społeczności parafialnej oraz p. Sławomirowi Piwowarczyk za umieszczanie transmisji na naszej stronie parafialnej oraz pomoc przy redagowaniu naszej strony internetowej.
 6. Chciałbym podziękować rodzicom dzieci pierwszokomunijnych, którzy przygotowali ciemnicę oraz grób Pana Jezusa.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 05.04.2020.

 1. W obrzędach Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku oraz Wielkiej Soboty uczestniczy wyłącznie służba ołtarza. Osoby, które zamówiły mszę świętą proszę o kontakt telefoniczny.
 2. Liturgię Wielkiego Czwartku rozpoczynamy o godz. 19.00. Po mszy świętej przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy i adoracja do godz. 21.00.
 3. W piątek obowiązuje post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Liturgię Wielkiego Piątku rozpoczynamy o godz. 19.00. Po zakończeniu Liturgii Męki Pańskiej przeniesienie Najświętszego Sakramentu do grobu Pańskiego i adoracja do godz. 21.00.
 4. W sobotę modlitwa błogosławienia pokarmów o godz. 10.00 (transmitowana przez internet).
 5. Ze względu na decyzję wydaną przez Pana Burmistrza Miasta i Gminy Skawina oraz Pana Komendanta Policji nie może zostać zorganizowany przejazd przez parafię związany z błogosławieństwem pokarmów.
 6. Liturgia Wielkiej Soboty rozpoczyna się o godz. 19.00 w kościele. Po niej wystawienie Najświętszego Sakramentu, odśpiewanie pieśni wielkanocnej i błogosławieństwo.
 7. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego i w Poniedziałek Wielkanocny msze święte godz. 8.00, 11.00 i 15.00.
 8. Triduum Paschalne oraz msze święte w niedzielę i poniedziałek o godz. 11.00 będą transmitowane przez internet. Szczegółowe informacje na temat transmisji internetowych będą podane później.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 01.04.2020.

Podsumowanie listu Abp Marka Jędraszewskiego z 30 marca 2020 ze wskazaniami duszpasterskimi:

 1. Na szóstą niedzielę Wielkiego Postu (05.04.2020) udzielona już jest dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Przypominam, że skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem.
 2. Zgodnie z przepisami państwowymi od dnia 25 marca br. w poszczególnych Mszach świętych oraz we wszelkich innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, nie licząc kapłana i posługujących. Oznacza to, że w Eucharystii mogą uczestniczyć tylko przedstawiciele tych rodzin, które zamówiły intencję mszalną. Wszyscy inni powinni pozostać w domach i nie przychodzić w tym czasie do kościoła
 3. Gorąco proszę wszystkich o modlitwę indywidualną i rodzinną. Włączajmy się codziennie wieczorem o godz. 20.30 w ogólnonarodową modlitwę różańcową transmitowaną przez Internet z wielu kościołów i kaplic.
 4. W najbliższym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Niektórzy przeżywają dziewięć pierwszych piątków i pięć pierwszych sobót. Należy pamiętać, że sytuacje nadzwyczajne, a taką mamy teraz, nie powodują przerwy w ciągłości tej modlitwy. Po ustaniu pandemii można ją będzie dalej kontynuować.
 5. Całość listu ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego na stronie: https://diecezja.pl/aktualnosci/list-ze-wskazaniami-duszpasterskimi-metropolity-krakowskiego-na-ostatni-etap-wielkiego-postu/

Jak wzbudzić w sobie akt żalu doskonałego?

1. Wykonanie znaku krzyża wraz z wymówieniem formuły:
„W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”.

2. Odczytanie wybranego fragmentu z Pisma Świętego – jeśli możliwe – w postawie stojącej.

Z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 18, 9-14)

Jezus powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika! Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».

(Inne propozycje tekstów: Mk 12, 28-34; Łk 15, 11-32)

3. Następnie można odmówić:

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę w coś objawił Boże,
Twe słowo mylić nie może.

Ufam, Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmocny i miłosierny;
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję.
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.

A jako samego siebie,
Wszystkich miłuję dla Ciebie.

Ach, żałuję za me złości
Jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu,
Do poprawy dążącemu

4. Następuje rachunek sumienia – w ciszy
(Można przyjąć postawę siedzącą lub klęczącą)

5. WZBUDZENIE ŻALU DOSKONAŁEGO – jeśli możliwe – w postawie stojącej lub klęczącej.

6. Chwila ciszy

7. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze dziewicę wszystkich Aniołów i Świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

8. Prośby

– Proszę Cię, Panie, abyś dał mi łaskę prawdziwej pokuty.
– Proszę Cię, Panie, abyś udzielił mi przebaczenia i darował karę za grzechy.
– Proszę Cię, Panie, aby Twoje dzieci, które przez grzech oddaliły się od świętego Kościoła, po otrzymaniu przebaczenia znowu do niego wróciły.

9. Odmówienie modlitwy Pańskiej: Ojcze nasz…

10. Na zakończenie można odmówić fragment z Psalmu:

Psalm 51, 3-9

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,
w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Uznaję bowiem nieprawość moją,
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest, przed Tobą.

Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku
i prawy w swoim sądzie.
Oto urodziłem się obciążony winą
i jako grzesznika poczęła mnie matka.

A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
naucz mnie tajemnic mądrości.
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję (…).

(Podczas wymawiania poniższych słów od „Chwała Ojcu…” można wykonać znak krzyża albo głęboki skłon w stronę krzyża).

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen