Ważne informacje w związku z koronawirusem


„Wolę mieć 5 osób jutro w kościele na Mszy św. niż 50 trumien za 3 tygodnie. Wolę mieć pusty kościół dziś, niż zdziesiątkowaną parafię za miesiąc. Choć Bóg mi świadkiem, jak bardzo chciałbym, by kościół był pełny”

– Piotr Kieniewicz MIC


30 marca 2020

Podsumowanie listu Abp Marka Jędraszewskiego z 30 marca 2020 ze wskazaniami duszpasterskimi:

 1. Na szóstą niedzielę Wielkiego Postu (05.04.2020) udzielona już jest dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Przypominam, że skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem.
 2. Zgodnie z przepisami państwowymi od dnia 25 marca br. w poszczególnych Mszach świętych oraz we wszelkich innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, nie licząc kapłana i posługujących. Oznacza to, że w Eucharystii mogą uczestniczyć tylko przedstawiciele tych rodzin, które zamówiły intencję mszalną. Wszyscy inni powinni pozostać w domach i nie przychodzić w tym czasie do kościoła
 3. Gorąco proszę wszystkich o modlitwę indywidualną i rodzinną. Włączajmy się codziennie wieczorem o godz. 20.30 w ogólnonarodową modlitwę różańcową transmitowaną przez Internet z wielu kościołów i kaplic.
 4. W najbliższym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Niektórzy przeżywają dziewięć pierwszych piątków i pięć pierwszych sobót. Należy pamiętać, że sytuacje nadzwyczajne, a taką mamy teraz, nie powodują przerwy w ciągłości tej modlitwy. Po ustaniu pandemii można ją będzie dalej kontynuować.
 5. Całość listu ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego na stronie: https://diecezja.pl/aktualnosci/list-ze-wskazaniami-duszpasterskimi-metropolity-krakowskiego-na-ostatni-etap-wielkiego-postu/

Jak wzbudzić w sobie akt żalu doskonałego?

1. Wykonanie znaku krzyża wraz z wymówieniem formuły:
„W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”.

2. Odczytanie wybranego fragmentu z Pisma Świętego – jeśli możliwe – w postawie stojącej.

Z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 18, 9-14)

Jezus powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika! Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».

(Inne propozycje tekstów: Mk 12, 28-34; Łk 15, 11-32)

3. Następnie można odmówić:

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę w coś objawił Boże,
Twe słowo mylić nie może.

Ufam, Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmocny i miłosierny;
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję.
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.

A jako samego siebie,
Wszystkich miłuję dla Ciebie.

Ach, żałuję za me złości
Jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu,
Do poprawy dążącemu

4. Następuje rachunek sumienia – w ciszy
(Można przyjąć postawę siedzącą lub klęczącą)

5. WZBUDZENIE ŻALU DOSKONAŁEGO – jeśli możliwe – w postawie stojącej lub klęczącej.

6. Chwila ciszy

7. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze dziewicę wszystkich Aniołów i Świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

8. Prośby

– Proszę Cię, Panie, abyś dał mi łaskę prawdziwej pokuty.
– Proszę Cię, Panie, abyś udzielił mi przebaczenia i darował karę za grzechy.
– Proszę Cię, Panie, aby Twoje dzieci, które przez grzech oddaliły się od świętego Kościoła, po otrzymaniu przebaczenia znowu do niego wróciły.

9. Odmówienie modlitwy Pańskiej: Ojcze nasz…

10. Na zakończenie można odmówić fragment z Psalmu:

Psalm 51, 3-9

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,
w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Uznaję bowiem nieprawość moją,
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest, przed Tobą.

Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku
i prawy w swoim sądzie.
Oto urodziłem się obciążony winą
i jako grzesznika poczęła mnie matka.

A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
naucz mnie tajemnic mądrości.
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję (…).

(Podczas wymawiania poniższych słów od „Chwała Ojcu…” można wykonać znak krzyża albo głęboki skłon w stronę krzyża).

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen


Powiadomienia SMSowe

Drodzy Parafianie. Mamy w Rzozowie swój własny system bezpłatnych powiadomień SMSowych. Jeśli chcecie bezpłatnie, powtarzam całkowicie bezpłatnie otrzymywać ważne powiadomienia SMSem z okolic Parafii Rzozowa (Rzozów + Gołuchowice) wyślijcie SMS na numer 696-888-256. W wiadomości SMS podajcie nazwę miejscowości oraz numer domu np. Rzozów 64.
Od tego czasu będziecie bezpłatnie otrzymywać ważne powiadomienia SMSem (w tym informacje o bieżącej sytuacji związanej z koronawirusem).  Obsługę systemu bezpłatnych wiadomości SMS prowadzi znany nam wszystkim Sz. P. Andrzej Madej z Rzozowa (Dziękujemy i Bóg zapłać).
red. Sławomir Piwowarczyk

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 08.03.2020.

Poniedziałek 09.03.
7.00 +Anna Janik od Justyny z dziećmi.

18.00 +Halina, Kazimierz i Adam Majcherek oraz ich rodzice.

Wtorek 10.03.
7.00 +Czesława (f) Tomczyk od bratowej Rozalii Banaś.

18.00 +Adam i Paulina Okarmus.

Środa 11.03.
7.00 +Marcin i Dawid Dudek.

18.00 +Władysława i Józef Wrzoszczyk, Jadwiga córka, Anna wnuczka.

Czwartek 12.03.
7.00 +Józefa (f) Ślusarczyk od rodziny Majcherek.

18.00 +Bronisława (f) Chmielarz od chrześniaka Tadeusza z rodziną
z Dąbrówki.

Piątek 13.03.
7.00 +Maria Kubas od Marii i Stanisława Kubas z rodziną.

18.00 +Maria i Jakub Planta oraz ich rodzice.

Sobota 14.03.
7.00 +Józef Putaj

18.00 +Adam, Maria i Tomasz Janik.

Niedziela 15.03.

8.00 +Józef, Aniela i Teofil Madej.

11.00 +Stanisław Kowalczyk.

15.00 Za parafian.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 08.03.2020.

 1. Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie apeluje o niespalanie traw, liści oraz innych odpadów organicznych. Najlepszą metodą na zagospodarowanie odpadów zielonych jest ich kompostowanie w przydomowych kompostownikach lub można je bezpłatnie przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skawinie.
 2. Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie informuje, że osoby, które mają objawy przypominające infekcję wywołaną korona wirusem w pierwszej kolejności powinny skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i udać się do najbliższego oddziału chorób zakaźnych. Osoby te nie powinny zgłaszać się do przychodni ani na oddział SOR. Niezbędne numery telefonów znajdują się na plakatach w gablotach i na tablicy ogłoszeń.
 3. W piątek różaniec fatimski o godz. 17.00. Wspólną modlitwę poprowadzi róża Matki Bożej Pięknej Miłości.
 4. W piątek nabożeństwo drogi krzyżowej o godz. 17.30.
 5. W niedzielę nabożeństwo gorzkich żali o godz. 14.30.
 6. Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na prace przy kościele.
 7. Rekolekcje parafialne będą od niedzieli 29-go do 31-go marca
  tj. wtorek.
 8. Rada Parafialna zbiera pieniądze na sprzątanie kościoła oraz wokół kościoła w wysokości 70zł od rodziny.
 9. W zakrystii są do nabycia baranki wielkanocne „Caritas”. Minimalna ofiara 6zł.
 10. Organizowany jest wyjazd na czuwanie nocne do Częstochowy. Wyjazd 31-go marca (wtorek) godz. 18.00, powrót 1-go kwietnia (środa) około godz. 7.00. Koszt wyjazdu 35zł. Zapisy w zakrystii.