Akt zawierzenia parafii Miłosierdziu Bożemu

O Jezu Najmiłosierniejszy, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane. Ufamy bezgranicznie Twojemu Miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddajemy się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, abyśmy w ten sposób mogli żyć i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości. Pragniemy szerzyć Twoje Miłosierdzie poprzez spełnianie dobrych czynów tak względem duszy, jak i ciała, a zwłaszcza starając się  o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym, samotnym i opuszczonym. Strzeż nas o Jezu, jako własności swojej. Miej w swej szczególnej opiece naszych duszpasterzy, nauczycieli i wychowawców. Oddajemy Tobie rodziców i dzieci a zwłaszcza młodzież, która jest przyszłością Kościoła, aby zawierzyła swoje życie Twojej miłości miłosiernej. Przyjmij też do Twego Miłosiernego Serca naszych zmarłych braci i siostry. Niech cała nasza parafia  będzie Królestwem Twojego Miłosierdzia, gdzie Ty żyjesz  i królujesz na wieki wieków.

Amen.

Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.