Historia

RYS HISTORYCZNY MIEJSCOWOŚCI I PARAFII

Rzozów
Wioska w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Skawina. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa krakowskiego.

Historyczne nazwy: Zorza, Rzossow, Rzoyow, Zorzow. Dobra księcia krakowskiego Bolesława Wstydliwego, który przekazał je księciu opolskiemu Władysławowi I. Tenże w 1250 roku nadał Rzozów Benedyktynom w Tyńcu, którzy w 1335 roku dokonali lokacji wsi. Pierwszym historycznym źródłem informacyjnym o Rzozowie jest Księga uposażeń diecezji krakowskiej Jana Długosza z XV wieku. Autor stwierdza, że „wieś Zorzow jest własnością klasztoru w Tyńcu”. W Kodeksie Tynieckim z 1456 roku król Kazimierz Jagiellończyk potwierdził przynależność Rzozowa do benedyktynów tynieckich. Po kasacji opactwa (za sprzyjanie wojskom Księstwa Warszawskiego i Napoleonowi I) Rzozów przeszedł w 1817 roku na własność skarbu państwa austriackiego, a następnie rządowego funduszu religijnego. W 1902 roku rząd austriacki podarował dobra rzozowskie Kurii Arcybiskupstwa Krakowskiego. W 1930 roku Kuria przeprowadziła parcelację i sprzedaż gruntów chłopom rzozowskim. Dokładnego opisu historycznego Rzozowa dokonał prof. Józef Pletnia w swojej książce p.t. „Szkice z dziejów Rzozowa”.

Parafia Matki Bożej Królowej Polski
Historia rzozowskiej parafii jest krótka z uwagi na niedługi okres jej powstania. Rzozów przed rokiem 1986 należał do parafii św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie.

Dnia 3 maja 1986 roku dekretem Kurii Metropolitalnej w Krakowie została erygowana parafia w Rzozowie. W centrum miejscowości znajduje się kościół pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski, wybudowany w 1986 roku, poswięcony w 1990 roku przez kard. Franciszka Macharskiego i przez niego konsekrowany 8 grudnia 2000 roku.

Obok świątyni znajduje się krzyż misyjny – pamiątka misji świętych przeprowadzonych w parafii w latach: 1993, 1999, 2009.

Praca przy budowie nowego kościoła, pomimo trudności w pozyskaniu materiałów budowlanych, przebiegała sprawnie. Mieszkańcy chętnie angażowali się do pracy przy budowie własnego koościoła i plebanii. Teren pod nową świątynię przekazał Tadeusz Janik, syn Józefa – długoletniego sołtysa wsi. Budowę kościoła prowadził Jan Madej – pochodzący z Rzozowa. Projekt wykonał arch. inż. Władysław Korbiel.

Parafia nie miała własnego cmentarza. Staraniem Proboszcza parafii i mieszkańców pozyskano teren, na którym usytuowano cmentarz i wybudowano kaplicę z ołtarzem wewnętrznym i zewnętrznym.