Kapłani

Obecnie
ks. Jacek Hałat
pełni posługę Proboszcza w naszej Parafii od lipca 2019 roku

Wcześniej
ks. Robert Morawski 2014 – 2019
ks. Kanonik Edward Truty emeryt, pełnił posługę Proboszcza w latach 1986-2014, mieszka na terenie naszej Parafii.

Księża wikariusze, którzy posługiwali w naszej parafii:
ks. Dawid Król  (2012-2014)
ks. Marek Matusik (2010-2011)
ks. Piotr Burtan (2008-2010)
ks. Paweł Król (2004-2008)

Diakoni, którzy odbywali praktykę w naszej parafii:
ks. Przemysław Cios (2011-2012)
ks. Tomasz Kołodziejczyk (2003-2004)
ks. Robert Tupta (2002-2003)
ks Piotr Fąfrowicz (2001-2002)
ks. Robert Pochopień
 (2000-2001)
ks. Michał Iwan (1999-2000)
ks. Grzegorz Zastawny (1998-1999)
ks. Waldemar Szlachta (1997-1998)
ks. Józef Zwoliński (1996-1997)
ks. Adam Kudłacik (1995-1996)
ks. Stanisław Kostecki (1994-1995)
ks. Dariusz Raś (1993-1994)