Ogłoszenia duszpasterskie, 5 kwietnia 2015 – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

1. Dziś Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Ks. Jan Twardowski w jednym z wierszy napisał, że całą Ewangelię trzeba czytać od końca, od pustego grobu. Tak było na początku w Kościele – apostołowie głosili tylko to, że Jezus umarł i zmartwychwstał. I co ciekawe, to wystarczyło, aby ludzie się nawracali.

2. Obchodzącym w tym tygodniu imieniny i ważne rocznice, życzymy Bożego błogosławieństwa wypraszanego za przyczyną ich świętych patronów.

3. Z serca dziękujemy rodzinom: Krupnik, Pałac, Planta, Kajta, Planta, Kubas, Pankowska i Przecherka, które pięknie przygotowały kościół na dzisiejszą niedzielę, a w nadchodzącym tygodniu prosimy rodziny z kolejnych trzech domów.

4. Serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone na składkę i do kopert na potrzeby naszego kościoła.

5. Serdeczne podziękowanie składamy całej rodzinie parafialnej za trwanie na modlitwie z Panem Jezusem w Ciemnicy i przy Grobie Pańskim, oraz za złożone dary dla potrzebujących podczas święcenia pokarmów z których przygotowaliśmy i dostarczyliśmy aż 29 paczek, a także: księdzu kanonikowi Edwardowi i księdzu doktorowi Marcinowi za poprowadzenie liturgii Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku, panu Szymonowi – organiście za poprowadzenie śpiewu, Markowi za przygotowanie Ciemnicy, Natalii i Wioli, oraz lektorom, ministrantom i scholi za i Grób Pański i poprowadzenie nabożeństwa drogi krzyżowej w Wielki Piątek, Adamowi za oświetlenie, służbie liturgicznej, Grupie Apostolskiej i scholi za zaangażowanie w przygotowanie liturgii, OSP w Rzozowie za trzymanie straży przy Grobie Pańskim, za złożone ofiary przy krzyżu na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie, oraz wszystkim za liczny udział w nabożeństwach wielkopostnych i Triduum Paschalnego.

6. Przed zakrystią znajduje się prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Źródło i inne czasopisma. W Gościu Niedzielnym przeczytamy m. in.: Dlaczego kobiety pierwsze dowiedziały się o Zmartwychwstaniu Jezusa?

7. Zmartwychwstanie, chociaż jest wydarzeniem realnym, dzieje się na poziomie serca. Wykracza poza rozum. W takim rozumieniu-sercem-kobiety są lepsze. Wszyscy musimy się uczyć tego, by lepiej „widzieć i rozumieć sercem”, by sercem „dotknąć” tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego. Tego z całego serca życzymy wszystkim parafianom.

Intencje mszalne 06.04.2015 – 12.04.2015

Poniedziałek Wielkanocny – 06 IV
800 + Lidia Sołtys – od chrześnicy Agnieszki
1000 + Franciszek Aniśko – od wnuka Adama z rodziną
1130 W 1 rocz. Urodzin Antosia o Boże błog. dla dziecka i całej rodziny
1700 + Stanisław Lupa w 27 rocz. śm.

Wtorek – 07 IV
1800 + Lidia Sołtys – od Marii i Marcina Myśliwiec
1800 + Jan Dudek; + syn Jan i wnukowie

Środa – 08 IV
1800 + Maria i Leon Klimas
1800 + Irena, Wiktor, Stanisław Wcisło; + Józef, Agnieszka, Michał
Grubka

Czwartek – 09 IV
1800 + Zofia Wcisło – od córki Władysławy z dziećmi
1800 + Czesława Śnieżek; + Zbigniew i Helena Jantas – od rodziny
Lupów

Piątek – 10 IV
1800 + Jan Krupnik – od sołtysa, Rady Sołeckiej i mieszkańców Rzozowa
1800 + Jerzy Szlosar

Sobota – 11 IV
700 + Jan i Maria Ramut; + Jolanta Świerkosz
1800 + Franciszek Kotula – od siostry Teresy Grabowskiej

Niedziela – 12 IV Bożego Miłosierdzia
800 + Krystyna i Tadeusz Kutek
1000 + Tadeusz i Andrzej Klimek w 1 rocz. śm.
1130 + Henryk Nowak – od rodziny Wrzoszczyków
1700 + Mieczysław Trela w 10 rocz. śm.

Ogłoszenia duszpasterskie, 29 marca 2015 – Wielki Tydzień

1. Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. W dniu dzisiejszym obchodzimy pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. W Wielki Czwartek, Wielki Piątek i w Wielką Sobotę liturgię rozpoczynamy o godz. 19:00.

W Wielki Czwartek obchodzimy pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, ustanowienie Najświętszego Sakramentu i sakramentu Kapłaństwa (na mszy spotykamy się o godz. 19:00 – dop.red). Po mszy Wieczerzy Pańskiej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Ciemnicy. Adoracja w Ciemnicy będzie trwała do godz. 22:00.

W Wielki Piątek adoracja rozpocznie się o godz. 7:00 i będzie trwała do godz. 19:00. W Wielki Piątek obchodzimy pamiątkę męki i śmierci Pana Jezusa. W tym dniu obowiązuje post ścisły. Tego dnia nie sprawuje się Eucharystii (na liturgii Męki Pańskiej spotykamy się o godz. 19:00 – dop.red). Na liturgię Wielkiego Piątku składa się: liturgia Słowa, adoracja krzyża, komunia św. i procesja z Najświętszym Sakramentem do Bożego Grobu. Gorzkie żale zaśpiewamy o godz. 22:00 a o północy będzie nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Straż Pożarną prosimy, aby tradycyjnie trzymała straż przy Bożym Grobie.

Wielka Sobota jest dniem adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w Grobie Pańskim. Pamiętamy o tym gdy przychodzimy święcić pokarmy na stół wielkanocny.

Święcenie pokarmów będzie o godz. 10:00, 11:00,12:00 i 14:00

Możemy podzielić się w tym dniu z innymi, składając do przygotowanych w zakrystii koszy jakąś część tego, co sami mamy w swoich koszyczkach do święcenia. Przekażemy później te dary rodzinom potrzebującym wsparcia w naszej parafii. W tym dniu choć nie ma postu to Kościół zaleca powstrzymanie się od potraw mięsnych. Obrzędy Wielkiej Soboty to: poświęcenia ognia i paschału, Orędzie Wielkanocne, liturgia Słowa, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i Eucharystia. Prosimy o przyniesienie świec. Po mszy św. Wigilii Paschalnej będzie dalszy ciąg Adoracji Pana Jezusa w Grobie Pańskim do godz. 22:00 i od 5:00 w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego do godz. 6:00

(Wielkanoc – w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego procesja rezurekcyjna i msza o godz. 6:00 – dop.red). Na procesję rezurekcyjną prosimy o zabranie feretronów i sztandarów. Ofiary składane przy krzyżu w Wielki Piątek i Wielką Sobotę będą przeznaczone na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie i na przygotowanie Ciemnicy i Grobu Bożego w naszym kościele.

Adoracja Najświętszego Sakramentu przez mieszkańców naszej parafii w Wielki Piątek i Wielką Sobotę:

godz. 22:00 Pasterniki i Ulice
godz. 23:00 Kotoc
godz. 1:00 Gołuchowice
godz. 2:00 od Huty i Przy Krzyżu
godz. 3:00 od Skawiny
godz. 4:00 Skotnica i Droga do Kotoca
godz. 5:00 od Krzyża do Kuźni
godz. 6:00 Środek i Góra Wsi
godz. 7:00 Zagonne – Nadewsie Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego:
godz. 5:00 Przy Drodze do Radziszowa

2. Zapraszamy parafian do licznego udział w nabożeństwie Gorzkich żali, które odprawiamy dziś o godz. 16:15

3. Obchodzącym w tym tygodniu imieniny i ważne rocznice, życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa.

4. Z serca dziękujemy Michalinie Pałac, Annie Szczyrbak i Elżbiecie Zaforymskiej, które pięknie przygotowały kościół na dzisiejszą niedzielę, a w nadchodzącym tygodniu prosimy rodziny z kolejnych trzech domów.

5. Serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone na składkę i do kopert na potrzeby naszego kościoła.

6. W zakrystii można jeszcze nabyć baranki wielkanocne. Ofiary złożone przy tej okazji zostaną przeznaczone na pomoc osobom starszym, które są pod opieką Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

7. Do chorych, których odwiedzamy w I piątki miesiąca udamy się z posługą sakramentalną w Wielki Czwartek 02 kwietnia o godz. 8:00. Chorych prosimy zgłaszać w zakrystii do środy włącznie.

8. Przed zakrystią znajduje się prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Źródło i inne czasopisma. W Gościu Niedzielnym znajdziemy m. in.: film Mela Gibsona „Pasja”.

9. Z palmami w ręku z radością wyznajemy dziś Jezusa jako Króla. Bądźmy przy Jezusie także w Jego męce, śmierci i Zmartwychwstaniu. Błogosławionej niedzieli i dobrego przeżycia Wielkiego Tygodnia.