Zespół charytatywny

W planach jest utworzenie działającego przy naszej parafii tak zwanego Zespołu Charytatywnego. Zadaniem Zespołu Charytatywnego będzie niesienie pomocy duchowej oraz materialnej osobom starszym i potrzebującym pomocy.

Osoby gotowe poświęcić niewielką część swojego wolnego czasu i energii prosimy o kontakt z proboszczem – ks. Robertem Morawskim.