Ogłoszenia duszpasterskie, 12 kwietnia 2015 – Niedziela Bożego Miłosierdzia

1. Dziś rozpoczyna się 71 Tydzień Bożego Miłosierdzia. Składka przeznaczona jest na potrzeby Caritas.

2. Obchodzącym w tym tygodniu imieniny i ważne rocznice, życzymy Bożego błogosławieństwa wypraszanego za przyczyną ich świętych patronów.

3. Z serca dziękujemy Annie Liskiewicz, Grażynie Mrowiec i Anecie Ostrogórskiej, które pięknie przygotowały kościół na dzisiejszą niedzielę, a w nadchodzącym tygodniu prosimy rodziny z kolejnych trzech domów.

4. Serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone na składkę i do kopert na potrzeby naszego kościoła.

5. Serdeczne podziękowanie składamy również ofiarodawcom nowego paschału i ornatu rzymskiego.

6. Przed zakrystią znajduje się prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Źródło i inne czasopisma. W Gościu Niedzielnym przeczytamy m. in.: Jak to się stało, że Niedziela Bożego Miłosierdzia, mająca dopiero 15 lat, jest dziś jednym z najbardziej popularnych świąt kościelnych?

7. Przed nami uroczystość odpustowa w naszej parafii. Chcemy przy tej okazji przygotować festyn parafialny z konkursami i nagrodami. Pomocą w zdobyciu środków finansowych na organizację festynu będzie loteria fantowa. Zwracamy się więc z prośbą do firm i osób prywatnych o przekazywanie fantów na loterię. Pragniemy również powołać do życia Stowarzyszenie, które zajęłoby się integrowaniem i promowaniem naszej miejscowości. Na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w piątek 17 kwietnia o godz. 18:30 zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności ludzi młodych z dobrymi pomysłami.

8. W kościele parafialnym Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie rozpoczynają się po Wielkanocy prace renowacyjne nawy głównej i naw bocznych. W związku z tym w ciągu najbliższych miesięcy nie będzie tam adoracji ani stałego dyżuru w konfesjonale.

9. Zmartwychwstały Chrystus nie zostawia nas samych. Przypomina nam o tym obchodzona dziś w Kościele Niedziela Bożego Miłosierdzia. 17 sierpnia 2002 Ojciec Święty Jan Paweł II w Bazylice Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach, dokonał Aktu Zawierzenia Świata Bożemu Miłosierdziu. W postawie stojącej powierzymy teraz losy świata i każdego człowieka Bożemu Miłosierdziu:

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu. Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata!

Intencje mszalne 13.04.2015 – 19.04.2015

Poniedziałek – 13 IV
7:00 Za parafian
18:00 + Jan Kotula i jego rodzice

Wtorek – 14 IV
18:00 + Zofia Janik – od wnuczki Elżbiety z mężem
18:00 + Lidia Sołtys – od Jana Świerkosz córką Madzią

Środa – 15 IV
18:00 + Franciszek Aniśko – od kolegów i koleżanek syna Adama
18:00 + Anna i Piotr Kubas

Czwartek – 16 IV
18:00 + Franciszek, Rozalia Sajduk; + Franciszek, Maria Sajduk
18:00 + Józef Pletnia w 16 rocz. śm.

Piątek – 17 IV
18:00 W pewnej intencji
18:00 + Rozalia i Tomasz Tomczykiewicz

Sobota – 18 IV
7:00 + Zofia Wcisło – od rodziny Chromczaków
18:00 W 25 rocz. ślubu Joanny i Pawła z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo w rodzinie

Niedziela – 19 IV
8:00 O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla rodziny
10:00 + Jan Krupnik – od córki Anny
11:30 + Krzysztof Putaj w 3 rocz. śm.
17:00 + Józef Sajduk w 3 rocz. śm.

Ogłoszenia duszpasterskie, 5 kwietnia 2015 – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

1. Dziś Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Ks. Jan Twardowski w jednym z wierszy napisał, że całą Ewangelię trzeba czytać od końca, od pustego grobu. Tak było na początku w Kościele – apostołowie głosili tylko to, że Jezus umarł i zmartwychwstał. I co ciekawe, to wystarczyło, aby ludzie się nawracali.

2. Obchodzącym w tym tygodniu imieniny i ważne rocznice, życzymy Bożego błogosławieństwa wypraszanego za przyczyną ich świętych patronów.

3. Z serca dziękujemy rodzinom: Krupnik, Pałac, Planta, Kajta, Planta, Kubas, Pankowska i Przecherka, które pięknie przygotowały kościół na dzisiejszą niedzielę, a w nadchodzącym tygodniu prosimy rodziny z kolejnych trzech domów.

4. Serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone na składkę i do kopert na potrzeby naszego kościoła.

5. Serdeczne podziękowanie składamy całej rodzinie parafialnej za trwanie na modlitwie z Panem Jezusem w Ciemnicy i przy Grobie Pańskim, oraz za złożone dary dla potrzebujących podczas święcenia pokarmów z których przygotowaliśmy i dostarczyliśmy aż 29 paczek, a także: księdzu kanonikowi Edwardowi i księdzu doktorowi Marcinowi za poprowadzenie liturgii Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku, panu Szymonowi – organiście za poprowadzenie śpiewu, Markowi za przygotowanie Ciemnicy, Natalii i Wioli, oraz lektorom, ministrantom i scholi za i Grób Pański i poprowadzenie nabożeństwa drogi krzyżowej w Wielki Piątek, Adamowi za oświetlenie, służbie liturgicznej, Grupie Apostolskiej i scholi za zaangażowanie w przygotowanie liturgii, OSP w Rzozowie za trzymanie straży przy Grobie Pańskim, za złożone ofiary przy krzyżu na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie, oraz wszystkim za liczny udział w nabożeństwach wielkopostnych i Triduum Paschalnego.

6. Przed zakrystią znajduje się prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela, Źródło i inne czasopisma. W Gościu Niedzielnym przeczytamy m. in.: Dlaczego kobiety pierwsze dowiedziały się o Zmartwychwstaniu Jezusa?

7. Zmartwychwstanie, chociaż jest wydarzeniem realnym, dzieje się na poziomie serca. Wykracza poza rozum. W takim rozumieniu-sercem-kobiety są lepsze. Wszyscy musimy się uczyć tego, by lepiej „widzieć i rozumieć sercem”, by sercem „dotknąć” tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego. Tego z całego serca życzymy wszystkim parafianom.